flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності Одеського апеляційного господарського суду

Відповідно до ст. 125 Конституції України судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом.

Господарські суди діють на підставі діючого законодавства, яким регламентується їх діяльність, а саме:

Господарські суди розглядають:

Одеський апеляційний господарський суд діє як суд апеляційної (другої) інстанції, тобто переглядає судові рішення місцевих господарських судів Одеського апеляційного округу:

 До складу апеляційного господарського суду входять:

Згідно із ст. 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено такі повноваження апеляційного суду:

Повноваження господарського суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційних скарг у господарському провадженні визначено Господарським процесуальним кодексом України:

Суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право:

Очолює Одеський апеляційний господарський суд голова суду. Голова Одеського апеляційного господарського суду, згідно із ст. 29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

Голова апеляційного господарського суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови господарського суду апеляційної інстанції його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення – заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Заступники голови апеляційного господарського суду здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду. На заступників голови апеляційного господарського суду покладається, здебільшого, здійснення частини адміністративних повноважень голови суду. Це, зокрема, контроль за роботою по зверненню судових рішень до виконання; надання допомоги суддям в підготовці аналітичних документів; аналіз та узагальнення причин судових помилок.

I судова палата Одеського апеляційного господарського суду розглядає наступні категорії спорів:

II судова палата Одеського апеляційного господарського суду розглядає такі категорії спорів:

Згідно із ст. 26 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судову палату очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів цього суду строком на три роки. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про обрання секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду. Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати.

Статус судді визначається Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно із ст. 28 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», судді, які беруть участь у розгляді справ у апеляційному порядку, можуть бути як головуючими, так і доповідачами по справі або членами складу суду. Беручи участь у розгляді справи, суддя вживає необхідних заходів процесуального та організаційного характеру, які мають забезпечити розгляд справи в апеляційному порядку.

Суддею господарського суду апеляційної інстанції може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог:

Суддя апеляційного суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

Організаційне забезпечення роботи Одеського апеляційного господарського суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату (детальніше у розділі «структура»).

У своїй діяльності апарат Одеського апеляційного господарського суду керується:

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності Одеського апеляційного господарського суду.pdf