flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правові позиції Верховного Суду

ВС_КЦС: Розгляд справи за відсутності учасника процесу, щодо якого немає відомостей про вручення йому судової повістки, є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та безумовною підставою для скасування судового рішення

22 травня 2018, 13:26

ВС_КГС: У разі з'ясування факту неодержання боржником копії постанови про відкриття виконавчого провадження державний виконавець не вправі вчиняти виконавчі дії.

17 травня 2018, 15:25

ВС_КГС: сам факт систематичного порушення договору оренди земельної ділянки щодо сплати орендної плати є підставою для розірвання такого договору, незважаючи на виплачену в подальшому заборгованість

15 травня 2018, 14:58

ВС_КГС: факт не отримання стороною справи кореспонденції, якою суд, надсилав копії судових рішень за належною адресою та яка повернулася у зв'язку з її неотриманням адресатом, не може вважатися поважною причиною пропуску строку на оскарження рішення суду

04 травня 2018, 10:53

Велика Палата_ВС: до господарського суду мають право звертатися підприємства, установи, організації, що є суб'єктами некомерційної господарської діяльності

03 травня 2018, 10:51

Велика Палата_ВС: вимоги щодо скасування Мінюстом України рішень державного реєстратора та відновлення становища, яке існувало до такого скасування, за своїм юридичним змістом взаємопов'язані та підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства

25 квітня 2018, 10:50

ВС_КГС: договір визнається недійсним з моменту його вчинення, а не з дати порушення будь-якою з сторін умов такого договору

24 квітня 2018, 10:48

Велика Палата_ВС: відсутність бюджетних коштів, передбачених у видатках Державного бюджету України, не є підставою для звільнення відповідача від відповідальності за порушення зобов'язання

19 квітня 2018, 17:21

ВС_КЦС: безпідставне поновлення строку на оскарження судового рішення, що набрало законної сили є порушенням вимог ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо справедливого судового розгляду в такому елементі як правова визначеність

19 квітня 2018, 14:20

Велика Палата_ВС: Представництво в суді у провадженнях, розпочатих до набрання чинності ЗУ «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності

17 квітня 2018, 12:15

Велика палата_ВС: в порядку самопредставництва юридичну особу може представляти за посадою її керівник або інші особи, повноваження яких визначені законодавством чи установчими документами

15 квітня 2018, 12:15

ВС_КГС: спори за вимогою боржника про витребування майна у третіх осіб підлягають розгляду в межах справи про банкрутство

13 квітня 2018, 12:11

ВС_КГС: У разі банкрутства боржника з вини його засновників або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, у разі недостатності майна боржника на них може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов’язаннями

06 квітня 2018, 13:02

ВС_КГС: Особа, яка заявляє клопотання про відстрочення сплати судового збору, повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому порядку і розмірі

05 квітня 2018, 15:02

ВС_КГС: Повноваження вищих судових органів стосовно перегляду мають реалізовуватися для виправлення судових помилок та недоліків судочинства, але не для здійснення нового судового розгляду

04 квітня 2018, 12:54