flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Опис повноважень та обов'язків заступників голови суду

Очолює Одеський апеляційний господарський суд голова суду. Голова Одеського апеляційного господарського суду здійснює адміністративні повноваження, передбачені ст. 29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

У разі відсутності голови господарського суду апеляційної інстанції його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення – заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 29 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та з метою належної організації роботи апеляційного суду голова суду визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду. Частиною 1 статті 30 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено, що заступники голови апеляційного суду здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.

На заступників голови апеляційного господарського суду покладається, здебільшого, здійснення частини адміністративних повноважень голови суду. Це, зокрема, контроль за роботою по зверненню судових рішень до виконання; надання допомоги суддям в підготовці аналітичних документів; аналіз та узагальнення причин судових помилок.

З метою визначити адміністративні повноваження голови суду та заступників голови суду, головою Одеського апеляційного господарського суду було видано відповідний наказ № 4-ОД від 24 квітня 2017 року, згідно з яким для заступників голови визначені наступні повноваженя:  

Заступник голови Одеського апеляційного господарського суду Разюк Галина Павлівна:

 1. Виконує обов'язки голови Одеського апеляційного господарського суду у разі її відсутності;
 2. Виконує обов'язки заступника голови Одеського апеляційного господарського суду Діброви Г.І. у разі її відсутності крім обов’язків, вказаних у п.5 ( адмінповноважень Діброви Г.І.);
 3. З метою забезпечення єдиної судової практики та правильного застосування норм чинного законодавства організовує роботу з надання методичної допомоги Господарському суду Одеської області;
 4. Організовує роботу по проведенню навчальних занять з підвищення кваліфікації помічників суддів другої судової палати;
 5. Здійснює аналіз справ, провадження у яких зупинено, та контролює питання вжиття заходів для поновлення провадження у тих випадках, коли підстави для зупинення провадження у справі відпали;
 6. Має право підпису на фінансових документах та фінансовій звітності;
 7. Відповідно до затвердженого головою суду графіку веде особистий прийом громадян та представників юридичних осіб з питань організаційного забезпечення судочинства, крім звернень і скарг громадян та представників юридичних осіб з приводу розгляду конкретних справ по суті;
 8. Складає графік відпусток суддів другої судової палати та контролює дотримання суддями цього графіку;
 9. Вносить голові суду письмові пропозиції щодо поліпшення організації роботи та виконання завдань суду;
 10. Звітує перед зборами суддів щодо виконання своїх адміністративних повноважень;
 11. За дорученням голови суду виконує інші повноваження організаційного та адміністративного характеру щодо належної організації діяльності суду.