Задати питання
flag Судова влада України

 

                                                                        Порядок та механізм витрачання бюджетних коштів

         Відповідно до затвердженого розпису бюджету розпорядники бюджетних коштів одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ встановлюються Кабінетом Міністрів України.

         Кошти, які витрачаються із загального фонду лімітовані і розподілені суворо кошторисом. Відповідають за управління фінансовою системою такі основні установи: Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України, Державна аудиторська служба України, Державна виконавча служба України, Рахункова палата України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Пенсійний фонд України.

         Порядок та механізм витрачання бюджетних коштів регулюється такими нормативно-правовими актами:

 

 

                                                                                                   Інформація

                                          про виконання бюджету Одеським апеляційним господарським судом за 1-е півріччя 2017 року

    Метою діяльності Одеського апеляційного господарського суду є суворе дотримання  основних  засад судочинства при вирішенні конкретних господарських спорів, забезпечення реалізації конституційного принципу рівності перед законом, викорінення нігілістичного ставлення до законів, всебічний, повний та об’єктивний розгляд справ, що виникають у господарських правовідносинах, захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників цих правовідносин, внесення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності, сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин, питання підготовки та перепідготовки кадрів суддівського корпусу та вдосконалення професійної підготовки працівників суду.  

Крім цього апеляційний господарський суд веде та аналізує судову статистику, вивчає і узагальнює судову практику, надає методичну допомогу місцевим господарським судам, здійснює повне фіксування судового процесу технічними засобами у порядку, встановленому законом та здійснює інші повноваження встановлені Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та іншими законодавчими нормативно-правовими актами.

                                                                                                       Інформація

                  про бюджет з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 1-е                                                                                                      півріччя 2017 року Одеського апеляційного господарського суду