flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Парламенту пропонують підвищити рівень охорони і захисту прав інтелектуальної (промислової) власності

20 вересня 2018, 12:46

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня охорони і захисту прав інтелектуальної (промислової) власності та удосконалення державного управління сферою інтелектуальної власності (реєстр. № 9088 від 17.09.2018).

Відтак, законопроектом пропонується встановити дієвий механізм боротьби з «патентним троллінгом» шляхом впровадження процедури адміністративного оскарження виданих свідоцтв на промислові зразки («post-grant opposition»).

Зокрема, проектом № 9088 передбачається закріпити норми щодо:

  - можливості подання заявки в електронній формі;

  - впровадження додаткових критеріїв охороноздатності;

  - впровадження правової охорони незареєстрованих промислових зразків;

  - закріплення строку чинності прав не більше 25 років (наразі 15);

  - зміни виду охоронного документа з патенту на свідоцтво;

  - можливості досудового скасування свідоцтва в Апеляційній палаті.

Крім того, проектом Закону запропоновано, зокрема, такі новації:

- розширено перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона;

- передбачено можливість подання заявок в електронній формі;

- надається право будь-якій особі подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід;

- уточнено порядок надання додаткової охорони прав на винаходи;

- розширено перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі);

- передбачено можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку («post-grant opposition»).

Також проект Закону передбачає створення національного органу інтелектуальної власності, який є державною організацією, що належить до сфери управління Мінекономрозвитку та провадить некомерційну господарську діяльність. Фінансування діяльності зазначеного національного органу здійснюється за рахунок зборів та інших надходжень за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також оплати послуг, що надаються відповідно до законодавства.

На національний орган інтелектуальної власності покладатиметься виконання таких основних завдань:

  - участь у реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності;

  - вивчення, аналіз та узагальнення досвіду іноземних держав, а також практики застосування законодавства у сфері інтелектуальної власності;

  - здійснення державної реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності (видача охоронних документів);

  - реєстрація фактів передання (ліцензування) прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України;

  - ведення державних реєстрів прав на об’єкти інтелектуальної власності;

  - підвищення кваліфікації кадрів системи правової охорони інтелектуальної власності;

  - атестація та ведення реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);

  - методологічна, методична та інформаційна допомога центральним органам виконавчої влади, науковим установам та навчальним закладам, малому та середньому підприємництву з питань, пов’язаних з правовою охороною та комерціалізацією прав інтелектуальної власності;

  - підготовка інформаційних та навчальних матеріалів, а також проведення просвітницьких заходів для підвищення обізнаності, поваги та розвитку культури суспільства у сфері інтелектуальної власності;

  - здійснення інших функцій, визначених законодавством.

Як вбачається з пояснювальної записки, прийняття Закону забезпечить досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію, імплементацію в національне законодавство положень права Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності, дасть можливість створити прозору та ефективну структуру державного управління сферою інтелектуальної власності, забезпечить прозорість процедур набуття та розпорядження правами інтелектуальної власності, підвищить якість охоронних документів, забезпечить впровадження ефективного механізму захисту прав інтелектуальної власності, створить передумови для активізації винахідницької діяльності та призведе до покращення інвестиційного клімату в України.

#ОАГС_законопроекти

 

З текстом законопроекту № 9088 можливо ознайомитися за наступним посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64604