flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Парламентарям пропонують врегулювати діяльність кредитних спілок

18 вересня 2018, 16:21

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності кредитних спілок (реєстр.№ 9078 від 13.09.2018).

Відтак, законопроектом пропонується:

  • передбачити, що членами кредитної спілки, створеної за територіальною ознакою, можуть бути, окрім фізичних осіб, фермерські господарства, кооперативи, професійні спілки зі статусом первинних або місцевих, релігійні організації, за умови, що вони мають місцезнаходження в межах адміністративно-територіальної одиниці(-ь), проживання на території якої є ознакою членства фізичних осіб в кредитній спілці;

  • врегулювати майбутні правовідносини між кредитними спілками та їх членами – юридичними особами щодо набуття та припинення статусу членства;

  • запровадити механізм ліквідації кредитної спілки (за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки, за рішенням суду), віднесення Уповноваженим органом кредитної спілки до категорії проблемних та неплатоспроможних.

Крім того, законопроектом передбачено концептуальний напрямок щодо приєднання кредитних спілок до системи гарантування вкладів фізичних осіб. Але, з огляду на те, що механізм та умови взаємодії учасників із Фондом гарантування вкладів фізичних осіб визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», положення законопроекту, які стосуються гарантування відтерміновані до прийняття змін до цього проекту Закону № 9078, які врегулюють гарантування вкладів у кредитних спілках.

Також законопроект має врегулювати майбутні правовідносини між кредитними спілками та їх членами – юридичними особами щодо набуття та припинення статусу членства.

Прийняття зазначеного закону, відповідно до пояснювальної записки, стане одним із кроків для забезпечення реформування системи кредитної кооперації, а запровадження його норм забезпечить:

  • надання доступу до фінансових послуг більш широких верств населення, малого бізнесу, особливо в сільській місцевості, що забезпечить створення нових робочих місць, підвищить надходження до бюджетів усіх рівнів;

  • підвищення ефективності державного регулювання діяльності кредитних спілок та зниження витрат Державного бюджету на заходи регулювання ринку кредитної кооперації, шляхом створення та функціонування саморегулівних організацій;

  • захист майнових прав членів кредитних спілок через надання можливості створення систем фінансового оздоровлення кредитних спілок та гарантування внесків (вкладів) їх членів;

  • зниження ризиків учасників системи кредитної кооперації та підвищення загального рівня довіри членів кредитних спілок-вкладників до кредитних спілок, що є головною передумовою мобілізації необхідних довгострокових ресурсів для забезпечення сталого економічного розвитку, високого рівня життя та соціального захисту найбільш вразливих верств населення України;

  • підвищення ефективності, оперативності та прозорості здійснення нагляду за проблемними кредитними спілками та процедури виведення неплатоспроможних кредитних спілок з ринку відповідно до найкращої світової практики та досвіду;

  • мінімізацію впливу негативних зовнішніх явищ та факторів на систему кредитної кооперації, які можуть виникнути у майбутньому, та підвищення її здатності протистояти системним ризикам.

#ОАГС_законопроекти

 

З текстом законопроекту № 9078 можливо ознайомитися за наступним посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64591