flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Парламенту пропонують удосконалити повноваження Національного банку України у сфері банківського нагляду

11 вересня 2018, 11:15

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо уточнення окремих положень з питань банківського нагляду (реєстр.№ 9067 від 07.09.2018).

Відтак, проект № 9067 передбачає зміни до Закону України «Про банки та банківську діяльність» в частині удосконалення повноважень Національного банку України у сфері банківського нагляду, а саме:

- надати Національному банку України право вимагати від банку, його керівників, власників істотної участі вжиття заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану банку, якості корпоративного управління, за результатами оцінки банку/оцінки стійкості банку, проведеної  під час здійснення банківського нагляду;

- передбачити, що рішення Національного банку України про введення особливого режиму та призначення куратора може містити вимогу про розроблення плану заходів, а також за потреби встановлювати обмеження щодо  діяльності банку.

- розширити повноваження Національного банку України у межах  безвиїзного нагляду, зокрема надати йому право уповноважувати службовця (службовців) Національного банку України здійснювати на постійній основі нагляд за діяльністю  конкретного банку, у тому числі шляхом відвідування такого банку за потреби та ознайомлення з документами безпосередньо в банку;

- запровадити для банків обов'язок безоплатно надавати уповноваженим Національним банком України особам доступ у режимі перегляду до інформаційних систем банку, необхідних для проведення перевірок, що спростить процес оцінки інформаційних ризиків банків та прискорить процес інспекційної перевірки.

Також проектом № 9067 пропонується унормувати  питання безперервності процедури тимчасової адміністрації або ліквідації банку, навіть у разі скасування судом відповідного рішення, на підставі якого такі процедури було розпочато.

При цьому, законопроект містить низку техніко-юридичних уточнень положень Закону України «Про банки та банківську діяльність».

На думку авторів законопроекту, його прийняття дозволить:

  • підвищити якість виконання Національним банком України повноважень з нагляду, зокрема у частині здійснення ним виїзного та безвиїзного нагляду,
  • забезпечити отримання Національним банком України більш повної та релевантної інформації про фінансовий стан банку,
  • створити правові умови для ефективного та оперативного виявлення та усунення проблем в управлінні банками,
  • більш комплексно та зважено підходити до оцінки банку для прийняття обґрунтованих та своєчасних наглядових рішень.

#ОАГС_законопроекти

 

З текстом законопроекту № 9067 можливо ознайомитися за наступним посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64569