flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ВП ВС: відсутність у переліку ч.1 ст. 255 ГПК України ухвали про відмову у зміні способу виконання рішення, не позбавляє особу визначеного ч.7 ст.331 ГПК України права оскаржити в апеляційному порядку відповідну ухвалу суду першої інстанції

05 липня 2018, 15:23

Такий правовий висновок зроблено Великою Палатою ВС у справі 18/1544-10.

Перелік ухвал, які підлягають апеляційному оскарженню окремо від рішення суду, є вичерпним та наведений у ст.255 ГПК України.

В той же час, відповідно до ч.7 ст.331 ГПК України про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, встановлення чи зміну способу та порядку його виконання або відмову у вчиненні відповідних процесуальних дій постановляється ухвала, яка може бути оскаржена.

Велика Палата Верховного Суду вважає за необхідне зазначити, що ст.331 ГПК України хоча й не вказує, про яке оскарження йде мова: в апеляційному порядку (ст.254 цього Кодексу) або в касаційному порядку (ст.287 цього Кодексу), однак за її приписами ухвала про відмову у зміні способу виконання судового рішення підлягає оскарженню.

За загальним правилом ст.287 ГПК України касаційному оскарженню підлягають лише судові рішення, переглянуті в апеляційному порядку, тобто приписи ст.331 ГПК України необхідно розуміти насамперед як право на апеляційне оскарження.

Право на оскарження судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій є складовою конституційного права особи на судовий захист. Воно гарантується визначеними Конституцією України основними засадами судочинства, які є обов'язковими для всіх форм судочинства та всіх судових інстанцій, зокрема забезпеченням апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом (п. 8 ч. 3 ст. 129 КУ), відповідно до п.3.2 мотивувальної частини Рішення КСУ від 25 квітня 2012 року № 11-рп/2012.

Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина, відповідно до абз.3 п.п.3.1 п.3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 11 грудня 2007 року № 11-рп/2007.

Отже, конституційний принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду гарантує право звернення до суду зі скаргою в апеляційному чи в касаційному порядку, яке має бути реалізоване, за винятком встановленої законом заборони на таке оскарження.

Разом з тим ст. 255 ГПК України не містить прямої заборони на оскарження ухвали про відмову у вчиненні відповідних процесуальних дій щодо встановлення чи зміни способу та порядку виконання судового рішення.

З повним текстом постанови Великої Палати ВС у справі №18/1544-10 від 19.06.2018 можливо ознайомитись за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75004257

(#ОАГС_висновкиВП_ВС)