flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Парламентарі підтримали закон щодо відновлення кредитування

03 липня 2018, 18:07

Верховна Рада прийняла Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування», який підтримали 239 народних депутатів.

Зазначений Закон має на меті, в першу чергу, стимулювання активного використання кредитування як фінансового інструменту та зниження вартості кредитних ресурсів для спрощення доступу суб’єктів господарювання та фізичних осіб до кредитів.

Закон передбачає:

  • зменшення фінансового навантаження на позичальників, що сприятиме відновленню економіки та активізації кредитуванню фізичних осіб, зокрема для покращення житлових умов;
  • усунення схеми незаконного виведення майна з-під обтяження кредитора;
  • спрощення процесу та зменшення витрат боржників та кредиторів (стягувачів) при врегулюванні боргу за рахунок вдосконалення позасудових інструментів;
  • врегулювання прогалини щодо погашення кредитів у випадку визнання спадщини відумерлою та низку інших питань у процесі спадкування;
  • узгодження норм Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також частину підзаконних нормативних актів щодо порядку дотримання прав спадкоємців з положеннями Цивільного кодексу України.

Також вказаний Закон вносить зміни до Закону «Про іпотеку», що стосуються переходу права власності на заставне майно. Відтак, для фізичних осіб встановлено, що після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання боржником - фізичною особою основного зобов'язання є недійсними, якщо інше не визначено договором іпотеки чи договором про надання кредиту чи договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

Для юридичних осіб після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання основного зобов'язання є дійсними, якщо інше не визначено договором іпотеки чи договором про надання кредиту чи договором про задоволення вимог іпотекодержателя.

Крім того, внесено уточнюючі зміни до Цивільного кодексу України стосовно зобов’язань поручителя, згідно з якими, у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності боржника, такий поручитель нестиме відповідальність за порушення зобов’язання боржником виключно в обсязі, що існував до такої зміни зобов’язання.

Передбачається, що порука припинятиметься повним виконанням основного зобов’язання або якщо кредитор протягом строку загальної позовної давності не пред'явить позову до поручителя.

Зменшено строки пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців (з одного року до 6 місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину або з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину). Однак, це виключає ситуацію, коли банк не знав і не міг знати про відкриття спадщини.

Законом також внесено зміни, які забезпечать банкам можливість перевірки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наданої потенціальними позичальниками-фізичними особами інформації, що впливає на спроможність виконання особою власних зобов'язань, а також перевірки факту смерті боржника банку для подальшої роботи із спадкоємцями.

#ОАГС_законодавство

З текстом законопроекту № 6027-д  можливо ознайомитися за наступним посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62381