flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Раді пропонують врегулювати ринок фінансових послуг

07 червня 2018, 12:29

У Верховній Раді було зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринків фінансових послуг» (реєстр. № 8415 від 25.05.2018), яким пропонується для відновлення належного та ефективного функціонування ринків фінансових послуг, запобігання виникненню системних криз та забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг, внести концептуальні зміни до законодавства, яким керується державне регулювання ринків фінансових послуг, а зокрема небанківських фінансових послуг.

Відтак, законопроектом передбачається:

  • визначити такі поняття як споживач фінансових послуг та клієнт;
  • уточнити порядок надання кредиторами споживачу переддоговірної інформації та порядок внесення змін до умов договору, оскільки підвищення інформованості споживача про фінансову послугу сприятиме зростанню фінансової обізнаності та дозволить уникнути виникненню конфліктних ситуацій між сторонами на етапі виконання договору;
  • унормувати процедуру припинення небанківської фінансової установи шляхом приєднання з метою забезпечення виконання зобов’язань фінансової установи, яка приєднується, та не допустити погіршення фінансового стану фінансової установи, яка приєднує;
  • встановити порядок припинення небанківської фінансової установи, а саме шляхом ліквідації за рішенням самої установи;
  • переведення ліцензування діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що здійснюється відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, до режиму, за яким на сьогоднішній день відбувається ліцензування банківської діяльності, яка здійснюється відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
  • зміна системи реагування у разі виявлення обставин і ризиків, що можуть негативно впливати на платоспроможність учасника ринку та/або порушень законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, та розмежувати її на коригувальні заходи, заходи впливу та штрафні санкції тощо.

При цьому, пропонується внести до законодавства поняття фіктивної фінансової установи - фінансової установи, діяльність якої не відповідає меті її створення та/або фінансова установа визнана фіктивною іншими державними органами, що дозволить вивести з ринку недобросовісні фінансові установи, які під прикриттям свого статусу здійснюють іншу діяльність, як правило не цілком законну, як то участь у схемах ухилення від оподаткування тощо, що певним чином викривлює показники діяльності відповідних ринків.

На думку авторів, прийняття законопроекту дозволить забезпечити ефективний належний нагляд та державне регулювання щодо ринків небанківських фінансових послуг, сприятиме покращенню їх функціонування та розвитку, запобіганню виникнення системних криз, забезпеченню захисту прав споживачів фінансових послуг, а також інтеграції у світовий фінансовий простір без загроз національним інтересам та економічній безпеці України.

#ОАГС_законопроекти

 

З текстом законопроекту № 8415 можливо ознайомитися за наступним посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64107