flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Сьогодні Президент підписав закон «Про товариства з обмеженою відповідальністю»

12 березня 2018, 17:17

Закон «Про товариства з обмеженою відповідальністю» Верховна Рада прийняла в другому читанні прийняла ще 6 лютого 2018 року, а на підпис Президенту було направлено 20 лютого.

Зазначений закон передбачає визначення правового статусу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності і припинення, закріплює права і обов’язки їх учасників, передбачено регулювання корпоративних договорів, відомих як «shareholder agreements».

Зокрема, відповідно до приписів Закону, учасники товариства, які не повністю внесли вклади, нестимуть солідарну відповідальність по його зобов’язанням в межах вартості невнесеної частки вкладу кожного з учасників.

Також положеннями зазначеного Закону врегулюються питання щодо переходу частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства.

При цьому, главою VIІІ «Прикінцеві та перехідні положення» передбачається, що сам Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування, окрім частини другої статті 23 цього Закону, якою встановлюється, що у разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи чи припинення учасника – юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та, якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства.

З текстом законопроекту № 4666 можливо ознайомитися за наступним посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59093