flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Велика Палата_ВС: Порушення принципу рівності сторін є підставою для скасування судового рішення

12 березня 2018, 11:33

Підставою для скасування постанови Дніпропетровського адміністративного суду та ухвали Вищого адміністративного суду України Верховним Судом стало рішення Європейського суду з прав людини проти України.

Відтак, приводом для звернення особи до ЄСПЛ стало неповідомлення адміністративним судом апеляційної інстанції про здійснення апеляційного провадження у справі, навіть у порядку скороченого провадження, що позбавило позивача можливості надати свої заперечення і викласти свою думку на підтримку своєї позиції.

ЄСПЛ у рішенні від 27 червня 2017 року постановив, що національними судами було порушено п. 1 ст. 6 Конвенції, де визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Також ЄСПЛ у своєму рішенні, вказуючи на порушення Україною п. 1 ст. 6 Конвенції, виходив з того, що національне законодавство України містить спеціальні норми щодо забезпечення інформування сторін процесу про ключові процесуальні дії і дотримання таким чином принципу рівності сторін та зберігання відповідної інформації, оскільки загальна концепція

При цьому у п.36 цього рішення ЄСПЛ звернув увагу, що принцип рівності сторін вимагає надання кожній стороні розумної можливості представляти свою справу за таких умов, які не ставлять одну зі сторін у явно гірше становище порівняно з протилежною стороною (рішення у справах «Домбо Бехеєр Б.В. проти Нідерландів» та «Авотіньш проти Латвії»). Кожній стороні має бути забезпечена можливість ознайомитись із зауваженнями або доказами, наданими іншою стороною, у тому числі з апеляційною скаргою, та надати власні зауваження з цього приводу. Під загрозою стоїть упевненість сторін у функціонуванні правосуддя, яке ґрунтується, зокрема, на усвідомленні того, що вони мали змогу висловити свої думки щодо кожного документа в матеріалах справи (рішення у справі «Беер проти Австрії»).

Тому зважаючи на зміст та висновки, викладені в рішенні ЄСПЛ щодо порушень Конвенції та вимог національного законодавства в контексті цієї справи, а також порушень норм процесуального права, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що ці порушення можуть бути усунуті тільки шляхом скасування постанови Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 27 вересня 2012 року та ухвали Вищого адміністративного суду України від 26 жовтня 2012 року з направленням справи до апеляційного суду на новий розгляд для постановлення рішення відповідно до вимог процесуального законодавства.

 

 З повним текстом постанови Великої Палати ВС у справі № 2а-2573/11 від 07.02.2018 можливо ознайомитись за посиланням:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72243661    (#ОАГС_висновкиВП_ВС).