flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Раді запропоновано вдосконалити сферу авторського права і суміжних прав

08 лютого 2018, 13:07

1 лютого 2018 року у Верховній Раді було зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» (реєстр. № 7539), яким пропонується визначити конкретні схеми врегулювання проблемних питань у сфері авторського права і суміжних прав, що базуються на практиці застосування чинних норм законодавства, а також враховують міжнародний досвід.

Зазначений проект Закону був розроблений Кабінетом міністрів з метою законодавчого врегулювання низки питань, пов’язаних із охороною та захистом авторського права і суміжних прав, серед яких:

- приведення положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу щодо охорони і захисту авторського права та суміжних прав;

- усунення недоліків положень законодавства у сфері авторського права і суміжних прав;

- вирішення питань, що виникають на практиці та потребують законодавчого визначення;

- узгодження відповідних положень чинного законодавства між собою, зокрема норм Цивільного кодексу України та Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Пропонується закріпити визначення аудіовізуального твору, яким  передбачити, що це є твір, зафіксований на певному матеріальному носієві або в електронній формі, що складається із серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприймається виключно за допомогою того чи іншого виду екрана, на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою технічних засобів, а звук (за наявності звукового супроводу) - за допомогою звукових пристроїв.

Видами аудіовізуального твору є кінематографічні твори, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими;

При цьому, зміни запропоновано внести також у Господарський процесуальний кодекс України та Цивільний процесуальний кодекс України, розширивши перелік документів, які можуть бути визнані письмовими доказами, додавши до них електронні документи та витяги або виписки з електронних баз даних про управління авторським правом і (або) суміжними правами, завірені суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав або їх довіреними особами, які мають законний доступ до зазначених баз даних, відносно прав, якими вони мають право управляти).

Також пропонується доповнити ст. 440 Цивільного кодексу України частиною третю, якою встановити порядок управління суб’єктами авторського права своїми майновими правам, зокрема, дозволивши ними управляти особисто; через свого повіреного або через організацію колективного управління.

 Прийняття цього проекту Закону, відповідно до тексту пояснювальної записки, у кінцевому результаті дозволить  привести національне законодавство до положень законодавства Європейського Союзу, що регулює відповідні правовідносини; запровадити дієві механізми  посилення охорони та захисту прав та інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав, узгодити національні акти законодавства між собою, що сприятиме охороні та захисту авторського права і суміжних прав, збереженню та розвитку інтелектуальної діяльності авторів, виконавців та інших творців.

#ОАГС_законопроекти

З текстом законопроекту № 7539 можливо ознайомитися за наступним посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63399