flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Парламентарі схвалили новий Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

07 лютого 2018, 10:56

6 лютого 2018 року Верховною Радою у другому читанні прийнято Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (реєстр. № 4666 від 13.05.2016), який на думку депутатів не тільки дозволить покращити бізнес-клімат, сприятиме залученню іноземних інвестицій, а й створить передумови для створення нових і розвитку вже існуючих підприємств.

Відтак, цей закон передбачає визначення правового статусу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності і припинення, закріплює права і обов’язки їх учасників.

Зокрема, відповідно до приписів Закону, учасники товариства, які не повністю внесли вклади, нестимуть солідарну відповідальність по його зобов’язанням в межах вартості невнесеної частки вкладу кожного з учасників.

Крім того, положеннями зазначеного Закону врегулюються питання щодо переходу частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства.

При цьому, главою VIІІ «Прикінцеві та перехідні положення» передбачається, що сам Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування, окрім частини другої статті 23 цього Закону, якою встановлюється, що у разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи чи припинення учасника – юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та, якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов’язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника. Положення вище зазначеної статті набирає чинності через рік з дня набрання чинності цим Законом.

Також визнається таким, що втратив чинність, Закон України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682 із наступними змінами) у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.

Протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

#ОАГС_законодавство

 

З текстом законопроекту № 4666 можливо ознайомитися за наступним посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59093