flag Судова влада України

Верховній Раді пропонують запровадити ліцензування медичних виробів

11 жовтня 2017, 17:36

Народні депутати, з метою комплексного вирішення проблеми порушення прав пацієнтів при наданні медичної допомоги з використанням неякісних, фальсифікованих медичних виробів, подали до Верховної Ради України відповідний проект Закону (реєстр.№ 7182 від 06.10.2017 щодо внесення змін до Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності»).

Основною причиною необхідності прийняття Закону автори законопроекту називають потребу у реалізації державної політики у сфері державного контролю якості та безпеки медичних виробів, які використовуються при наданні медичної допомоги населенню України.

Тому, пропонується запровадити ліцензування господарської діяльності з виробництва та імпорту, оптової та роздрібної торгівлі медичними виробами.

  Відповідно до пояснювальної записки, прийняття запропонованого проекту акта встановить високий рівень юридичної відповідальності за незаконне виробництво, фальсифікацію та обіг медичних виробів, які за своєю природою несуть значну загрозу життю та здоров’ю населення.

Відтак, реалізація проекту сприятиме:

  • забезпеченню подальшої гармонізації національної нормативно-правової бази у сфері обігу медичних виробів із міжнародним та європейським законодавством;
  • створенню належних умов для ведення господарської діяльності на ринку медичних виробів України, що позитивно вплине на процеси детінізації економіки у цій галузі;
  • підвищенню відповідальності суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють виробництво, імпорт, оптову та роздрібну торгівлю медичними виробами;
  • недопущенню до обігу фальсифікованих, неякісних та незареєстрованих медичних виробів.

 

Нагадаємо, що Законом України «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я» від 7 червня 2012 № 4908-VI було ратифіковано Конвенцію Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я (підписану від імені України 28 жовтня 2011 року).

В Конвенції наголошується, що підроблення медичної продукції та подібні злочини за своєю природою несуть значну загрозу охороні здоров’я.

 

З повним текстом законопроекту (реєстр.№ 7182 від 06.10.2017) можливо ознайомитися за наступним посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62678