flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правові позиції Верховного Суду

ВС_КГС: визнання боржника банкрутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури у порядку спрощеної процедури перешкоджає застосуванню до боржника в подальшому процедур санації та мирової угоди

03 квітня 2018, 11:57

ВС_КГС: перебування ФОП за кордоном або за межами міста не звільняє останню від обов'язку забезпечити отримання кореспонденції за адресою зазначеною у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

30 березня 2018, 16:33

ВС_КГС: безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів є прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення зборів чи прийняття рішень; якщо скликання і проведення зборів відбулося без дотримання вимог закону

30 березня 2018, 13:22

Велика Палата_ВС: Наявність у фізичної особи статусу підприємця не свідчить про те, що з моменту її державної реєстрації як ФОП вона виступає в такій якості у всіх правовідносинах, зокрема і щодо набуття в оренду чи у власність земельної ділянки

30 березня 2018, 12:20

Велика Палата_ВС: Перехідні положення Конституції України регулюють порядок упровадження положень ст.59 та ст.131-2 Конституції України як норм прямої дії, які підлягають застосуванню при вирішенні судами питань процесуального представництва

30 березня 2018, 11:32

ВС_КГС: Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби в спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування

29 березня 2018, 11:11

ВС_КГС: Справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, розглядаються господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство

28 березня 2018, 17:41

Велика Палата_ВС: не може бути стороною в господарському процесі громадянин, який мав статус суб'єкта підприємницької діяльності, але на дату подання позову втратив такий статус

27 березня 2018, 17:38

ВС_КГС: договір суборенди припиняється одночасно з припиненням договору оренди, незалежно від підстав його припинення

27 березня 2018, 17:27

ВС_КГС: Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби в спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування

27 березня 2018, 17:23

Велика Палата_ВС: не може бути стороною в господарському процесі громадянин, який мав статус суб'єкта підприємницької діяльності, але на дату подання позову втратив такий статус

27 березня 2018, 17:22

ВС_КГС: Верховний Суд зробив висновок щодо оренди земельних часток (паїв)

27 березня 2018, 15:18

Велика Палата_ ВС: Спори, що виникають між ОМС як суб'єктом владних повноважень та юридичною особою як суб'єктом приватного права щодо оскарження неправомірних рішень ОМС, стосовно належності права власності на гуртожиток підлягають розгляду господарським

26 березня 2018, 12:06

Велика Палата_ ВС: Спори про визнання недійсним звіту про оцінку майна не можуть бути розглянуті у порядку будь-якого судочинства

23 березня 2018, 17:02

Велика Палата_ВС: Майнові відносини (у розумінні статті 4 ГК України) суб'єктів господарювання з юридичними особами, у тому числі тими, що не є суб'єктами господарювання (органами державної влади), регулюються ГК та ГПК України

23 березня 2018, 15:04