flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Справи з приводу банкрутства

10 жовтня 2017, 17:07

ВСУ: Припинення грошових зобов’язань боржника шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог не допускається, якщо стосовно боржника відкрита процедура визнання банкрутом.

Правова позиція Верховного Суду України від 1 лютого 2017 року по справі №3-1441гс16:

За змістом положень статей 202, 203 ГК господарське зобов’язання припиняється, зокрема, зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом витребування. Для зарахування достатньо заяви однієї сторони. Згідно ст. 602 ЦК, не допускається зарахування зустрічних вимог: про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю; про стягнення аліментів; щодо довічного утримання (догляду); у разі спливу позовної давності; за зобов’язаннями, стороною яких є неплатоспроможний банк, крім випадків, установлених законом; в інших випадках, встановлених договором або законом.

Відповідно до частини 15 статті 16 Закону № 2343-XII з моменту порушення провадження у справі про банкрутство, зокрема пред’явлення конкурсними та забезпеченими кредиторами вимог до боржника та їх задоволення може відбуватися лише у порядку, передбаченому цим Законом, та в межах провадження у справі про банкрутство.

Отже, з моменту порушення стосовно боржника справи про банкрутство він перебуває в особливому правовому режимі, який змінює весь комплекс юридичних правовідносин боржника.

Так, із винесенням ухвали про порушення провадження в справі про банкрутство пов’язані певні правові наслідки, зокрема вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів; розгляд вимог конкурсних, забезпечених і поточних кредиторів та вирішення майнових спорів здійснюється в порядку, передбаченому Законом № 2343-XII.

Разом із тим частиною 5 статті 19 Закону № 2343-XII передбачено, що дія мораторію не поширюється, між іншим, на задоволення вимог кредиторів у разі одночасного задоволення вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном керуючим санацією згідно з планом санації або ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому цим Законом.

У процедурі розпорядження майном боржник має право на підставі ухвали господарського суду задовольнити всі вимоги конкурсних кредиторів за умови їх задоволення одночасно та в повному обсязі відповідно до реєстру вимог кредиторів.

Також слід зазначити, що питання погашення вимог кредиторів шляхом заліку зустрічних однорідних вимог урегульовано статтею 45 Закону № 2343-XII, якою визначено черговість задоволення вимог кредиторів у ліквідаційній процедурі. Так, відповідно до частини 8 цієї статті погашення вимог кредиторів шляхом заліку зустрічних однорідних вимог проводиться за згодою кредитора (кредиторів) у випадках, якщо це не порушує майнові права інших кредиторів.

Аналіз наведених норм Закону № 2343-XII дає підстави для висновку про те, що припинення грошових зобов’язань боржника шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, а також індивідуальне задоволення вимог окремого кредитора не допускається, якщо стосовно боржника відкрито провадження про визнання його банкрутом.

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/9BCE185D3A9D8E2CC22580C70028AC78