• `~
 • 1!
 • 2@
 • 3#
 • 4$
 • 5%
 • 6^
 • 7&
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • q
 • w
 • e
 • r
 • t
 • y
 • u
 • i
 • o
 • p
 • [
 • ]
 • \|
 • caps lock
 • a
 • s
 • d
 • f
 • g
 • h
 • j
 • k
 • l
 • ;:
 • '"
 • Enter
 • shift
 • z
 • x
 • c
 • v
 • b
 • n
 • m
 • ,
 • .
 • /?
 • shift
 • Очистити
 • Укр
 •  
 • Сховати
 • '~
 • 1!
 • 2"
 • 3
 • 4;
 • 5%
 • 6:
 • 7?
 • 8*
 • 9(
 • 0)
 • -_
 • =+
 • tab
 • й
 • ц
 • у
 • к
 • е
 • н
 • г
 • ш
 • щ
 • з
 • х
 • ї
 • /\
 • caps lock
 • ф
 • і
 • в
 • а
 • п
 • р
 • о
 • л
 • д
 • ж
 • є
 • Enter
 • shift
 • я
 • ч
 • с
 • м
 • и
 • т
 • ь
 • б
 • ю
 • .,
 • shift
 • Очистити
 • Eng
 •  
 • Сховати
Судова влада України
Одеський апеляційний господарський суд
Спеціалізація
арбітражних керуючих та рівень кваліфікації
Інформація про суд
Інформація щодо виконання вимог Закону України "Про очищення влади"
Організація роботи суду
Для суб'єктів господарської діяльності та інших осіб
Банківські реквізити для сплати судових витрат
Публічна інформація
Вакансії
Списки справ, призначених до розгляду
Банкрутство
Засади використання автоматизованої системи документообігу суду
Інша інформація
Виконання ЗУ Про запобігання корупції
Очищення влади
Технічна підтримка
Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Національне агенство з питань запобігання корупції
Єдиний реєстр адвокатів України
Офiцiйне представництво Президента України
Верховна Рада України
Урядовий портал

За підтримки Проекту Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в України» з 1 по 5 вересня 2014 року у Одеському апеляційному господарському суді проводилось анонімне опитування громадян-відвідувачів суду.

16 вересня 2014, 14:35

         Сьогодні безперечним є факт необхідності початку двостороннього діалогу між судовою системою і громадськістю, який буде спрямований на посилення і укріплення довіри громадян до суду. 

       Нещодавно відбулась подія, яку можна визнати початком такого діалогу.

За підтримки Проекту Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в України» з 1 по 5 вересня 2014 року у Одеському апеляційному господарському суді проводилось анонімне опитування громадян-відвідувачів суду.

 

Моніторинг проводився за ініціативою Ради суддів України спільно з Центром суддівських студій, метою якого є здійснення аналізу стану незалежності, неупередженості та доступності правосуддя в Україні, напрацювання  відповідних рекомендацій для удосконалення діяльності судів, органів суддівського самоврядування та інших органів судової влади та зміцнення довіри громадян до суду.

Відвідувачам Одеського апеляційного господарського суду запропонували заповнити анонімну анкету і кинути її у прозору скриньку, яка розміщенав суді.

Відділом аналітичного забезпечення та узагальнення судової практики Одеського апеляційного господарського суду опрацьовано анкети, заповнені учасниками опитування і встановлено наступні результати.

Так, оцінюючи зручність умов перебування громадян в суді, 41.7% респондентів вказали на оцінку «добре», 33.3% від загальної кількості респондентів надали оцінку «відмінно», 19 % респондентів вказали на оцінку «задовільно», «незадовільно» усього 3.6 %  та «важко сказати» - 2.4 %.

Стосовно повноти, якості та доступності інформації для відвідувачів суду 33.3% респондентів надали оцінку «відмінно», 46.4 % респондентів вважають, що інформаційне забезпечення заслуговує на оцінку «добре», «незадовільно» 3.6%  та «задовільно» 16.7%. 
Що стосується ефективності організації роботи суду, то 39.4% опитаних респондентів оцінили її, як «добру», 33.3% респондентів – як «відмінну», 19 % від загальної кількості опитаних вважають, що організація роботи суду заслуговує на оцінку «задовільно» , 7.1 % респондентів «незадовільно»  та «важко сказати» 1.2 %.
Щодо запитання чи суд при розгляді справи є незалежним та неупередженим, 11.9 % опитаних респондентів відповіли «ні», 14.29.% - «важко сказати», 13.1% - «скоріше ні», 28.57% - «так» та 32.14.%  відповіли «скоріше так».
Що стосується ввічливого та коректного ставлення суддів до відвідувачів, 5.9% опитуваних відповіли – «ні», 7.1% - «важко сказати», 34.5% - «скоріше так», 48.9% - «так», «скоріше ні» 3.6. % 
Що стосується ввічливого та коректного ставлення працівників апарату суду до відвідувачів, 5.9.% респондентів – «скоріше ні», 4.8. % «ні», 3.6.% «важко сказати». Ввічливим вважають ставлення 55.9.% громадян та «скоріше так» -29.8. % респондентів.
На запитання чи однаково судді та працівники апарату (без упереджень) ставляться до чоловіків та жінок, 3.6% відповіли – «скоріше ні», 2.3% «ні» -16.7.% - «скоріше так», 73.8.% - «так», та 3.6.% зазначили - «важко сказати».
 На питання чи ефективно суддями виконуються функціональні обов’язки (дотримання процедур відкриття провадження у справі, забезпечення доказів, забезпечення позову), були надані  наступні відповіді: 10.7.% респондентів відповіли «ні», 7.2.% - «важко сказати», 10.7.% - «скоріше ні», 33.3% - «скоріше так» та 38.1.% - «так».
На запитання чи можете Ви сказати, що у Вашій справі суд прийняв (прийме) справедливе рішення,11.9.% респондентів – «ні», 17.9% - «важко сказати», 9.5% - «скоріше ні», 34.5% - «скоріше так», 26.2 % - «так».
Стосовно чи відомі опитуваним факти корупційних дій та хабарництва суддів та працівників суду, «так» відповіли 28.6% та 71.4% «ні».
На запитання «Чи довіряєте Ви суду, в якому розглядається Ваша справа?»: 10.7% відповіли – «ні»,11. 9% - «скоріше ні», 8.4%  - «важко сказати», 33.3% - «скоріше так», 35.7% - «так».
Стосовно довіри респондентів взагалі судовій владі України: 10.7% - «важко сказати», 27.4% - «ні», 21.4% - «скоріше ні», 9.6% - «так», 30.9% - «скоріше так».
Також додатково було внесено питання щодо доцільності об’єднання господарських судів із загальними судами, на яке 80 % респондентів відповіли «Ні».
Проведена акція не є новаторською - аналогічний моніторинг незалежності суддів і доступності правосуддя в Україні проводився і раніше, у тому числі і в ОАГС 15 серпня 2012 року. Якщо порівнювати показники опитування 2012 року і 2014 року - в першому випадку кількість респондентів складала 26 чоловік, цього року їх кількість зросла практично втричі - 86 чоловік, що безумовно свідчить про підвищення правової свідомості громадян та про більшу увагу до суду.
Таким чином, узагальнений аналіз показників проведеного анонімного опитування зумовлює висновок, що учасники судових процесів, в своїй переважній більшості задоволені роботою Одеського апеляційного господарського суду та довіряють йому.
Думка респондентів незамінна для виявлення проблем в роботі судової системи. Розробка механізмів рішення виявлених проблем, у тому числі і на законодавчому рівні для зміцнення довіри громадян до судової системи в умовах сьогодення як ніколи актуальна. 

  Проведена акція не є новаторською - аналогічний моніторинг незалежності суддів і доступності правосуддя в Україні проводився і раніше, у тому числі і в ОАГС 15 серпня 2012 року. Якщо порівнювати показники опитування 2012 року і 2014 року - в першому випадку кількість респондентів складала 26 чоловік, цього року їх кількість зросла практично втричі - 86 чоловік, що безумовно свідчить про підвищення правової свідомості громадян та про більшу увагу до суду.

Таким чином, узагальнений аналіз показників проведеного анонімного опитування зумовлює висновок, що учасники судових процесів, в своїй переважній більшості задоволені роботою Одеського апеляційного господарського суду та довіряють йому.

Думка респондентів незамінна для виявлення проблем в роботі судової системи. Розробка механізмів рішення виявлених проблем, у тому числі і на законодавчому рівні для зміцнення довіри громадян до судової системи в умовах сьогодення як ніколи актуальна.

  Більше :

      На Фейсбуці Одеського апеляційного господарського суду


 
 
Трансляція судового засідання «Вбивства 39 людей 20.02.2014 під час Євромайдану»
Інформація щодо стадій розгляду судових справ
Судовий збір
Контакти
Розклад роботи
Лічильник установи
XIV з’їзд суддів України
Розпорядникам бюджетних коштів
Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи
До уваги суддів та працівників апарату Донецької та Луганської областей
Конфлікт інтересів у судовій системі (нормативно правова база)
Санаторно - курортний лікувальний центр 'Шкло'
Міжнародні стандарти судочинства
Стратегія розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 рокии
Інструкція з діловодства
Рішення Європейського суду
Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Проведення судових засідань в режимі відеоконференції
Безкоштовна правова допомога
Концепція галузевої програми інформатизації судів
Судова влада України у мережі Facebook
Канал на Youtube

© 2002-2016 Державна судова адміністрація України
лист вебмайстру